DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo
The company for the production and transport of gas BH-Gas Ltd. Sarajevo
booked.net

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

image_pdfimage_print

 

U razvijenim zemljama na snazi su strogi propisi o zaštiti čovjekove okoline, koji uvode sistem ograničenja emisije štetnih gasova, i plaćanja značajnih taksi na emisije štetnih produkata. To znači da će korištenje ekološki pogodnih energenata pružiti mogućnost ušteda svakom potrošaču kroz smanjenje troškova za energiju.      

Kao preduslov za integraciju u međunarodno okruženje Bosni i Hercegovini se postavlja pristupanje i prihvatanje protokola o prekograničnom zagađivanju vazduha, te uključivanje u međunarodne programe izrade programa povećanja energetske efikasnosti.       

Ekološki najprihvatljivije gorivo upravo je prirodni gas.

Karakteristike emisija CO2, SO2 i NOX kod fosilnih goriva:

CO2 – Spaljivanjem prirodnog gasa oslobađa se približno jedna polovina količine CO2 koja se oslobađa spaljivanjem uglja.               
CO2 uzrokuje pojačanje efekata staklene bašte i globalnog porasta temperature
SO2 – Uglavnom se oslobađa spaljivanjem uglja i tečnih goriva. Prirodni gas praktično ne proizvodi SO2.
SO2 uzrokuje zakiseljenje okoline         
NOX – Spaljivanjem prirodnog gasa oslobađaju se manje količine azotnih oksida nego spaljivanjem drugih fosilnih goriva.               
NOX uzrokuje zakiseljenje okoline (zajedno sa SO2 i amonijakom)       

Bosna i Hercegovina je država sa vrlo niskom energetskom efikasnošću. Poboljšati energetsku efikasnost znači koristiti tehnologije koje troše manje energije za iste ili bolje energetske usluge. Potreba za optimiziranjem energetske efikasnosti je argument koji investiciona ulaganja za prelazak sa postojećih goriva, kao što su ugalj i tečna goriva, na prirodni gas čine isplativim. Drugi argument su troškovi na emisiju štetnih produkata koji nas čekaju u budućnosti. Orijentirajmo se tržišno: ulažimo u tehnologije koje štede energiju i štite okolinu.           

Stimulativne mjere      
Prema modelu kakav već postoji u razvijenim evropskim zemljama, tarifnom politikom se regulišu cijene energenata po pojedinim sektorima potrošnje. Tarifnom politikom se želi postići stabilno i progresivno tržište s jedne strane, a s druge strane kompanijama koje obavljaju djelatnost stvoriti uslove za njihovu ekonomsku efikasnost.          

BH-Gas se zalaže za definiranje takvih tarifa za potrošače prirodnog gasa u BiH, kojima se može postići povećanje njegove potrošnje i povećanje učešća gasa u energetskom bilansu zamlje.
Tarifni pravilnik će stimulirati veću potrošnju prirodnog gasa time što će na konačnu cijenu utjecati na način da veći potrošači dobiju nižu cijenu gasa. Također će stimulirati potrošače koji kontinuirano troše gas tokom godine, sa značajnim udjelom ljetne potrošnje.         

Težnja Bosne i Hercegovine ka učlanjenju u Evropsku uniju zahtijeva i integrisanje u sistem evropskog energetskog tržišta. U okviru priprema za takvu integraciju mi moramo izvršiti usklađivanje i prilagođavanje propisa prema preporukama EU za ovu oblast, što između ostalog znači i realizaciju navedenog.

error: Content is protected !!