DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo
The company for the production and transport of gas BH-Gas Ltd. Sarajevo
booked.net

PROPISI/AKTI/POLITIKE

image_pdfimage_print

Osnovi propisi koji regulišu osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti BH-Gasa d.o.o. Sarajevo su:

Zakon o privrednim društvima FBiH

Zakon o javnim preduzećima FBiH

Uredba o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede

Opći akti Društva

  1. Statut Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
error: Content is protected !!