DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo
The company for the production and transport of gas BH-Gas Ltd. Sarajevo
booked.net

Organizaciona struktura

image_pdfimage_print

RUKOVODIOCI SEKTORA

R.B. IME I PREZIME FUNKCIJA
1. NEDŽAD KUPUSOVIĆ, dipl. maš. ing. Rukovodilac Sektora tehničkih poslova
2. BELMA FILIPOVIĆ, dipl. ing. maš. Rukovodilac Sektora za razvoj
3. AMELA MUSTAFIĆ, dipl. ecc. Rukovodilac Sektora ekonomsko-finansijskih poslova
4. JASNA MIROJEVIĆ, dipl. iur. Rukovodilac Sektora za pravne i opće poslove

ŠEMA ORGANIZACIONE STRUKTURE BH-GASA

error: Content is protected !!