DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo
The company for the production and transport of gas BH-Gas Ltd. Sarajevo
booked.net

ETIČKI KODEKS

image_pdfimage_print
BH-Gas d.o.o. Sarajevo

ETIČKI KODEKS

Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo posluje na temelju usvojenih etičkih vrijednosti, a koje su usvojene Etičkim kodeksom.

Kodeks se primjenjuje prilikom obavljanja svih dužnosti u poslovanju BH-Gas d.o.o. Sarajevo i sadrži obavezne odredbe u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH i Statutom Društva.
Njime se uređuju načela i pravila ponašanja i primjenjuje se na sva uposlena lica u Društvu, ovlaštene pojedince i zastupnike koje Društvo imenuje za obavljanje određenih poslova, sve članove Nadzornog odbora, Uprave i Odbora za reviziju te druga lica ugovorno povezana sa BH-Gas d.o.o. Sarajevo.

error: Content is protected !!