DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo
The company for the production and transport of gas BH-Gas Ltd. Sarajevo
booked.net

AKTIVNOSTI

image_pdfimage_print

Brod – Zenica

Transportni gasovod Brod – Zenica predstavlja sjevernu ineterkonekciju sa hrvatskim transportnim sistemom kojim bi BiH dobila novi transportni pravac sa mogućnosti diverzifikacije izvora snabdijevanja. Kako se inače strategija razvoja gasnog sektora BiH podudara sa gasnim prstenom EZ JIE, ovaj transportni pravac je značajan po tome što predstavlja konekciju sa istim na sjeveru BiH. Konkretni koraci po pitanju implementacije projekta su u zavisnosti od entitetskog usaglašavanja o značaju ovog projekta. Sredstva za izradu FS, EIA/SIA/CBA odobrena od strane Upravnog odbora WBIFa (6. krug – 2011.) su otkazana krajem 2013. zbog promjene stava entiteta Republike Srpske o značaju projekta i izostanku dalje podrške. Sve ovo ne može umanjiti značaj projekta za BIH koji je i dalje na listi kako PECI tako i PCI projekata.

Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina – Hrvatska

Interkonekcijski projekat povezivanja gasnih sistema Bosne i Hercegovine i R. Hrvatske transportnim gasovodom Zagvozd (R Hrvatska) – Posušje – Tomislavgrad – Šuica – Kupres – Bugojno – Novi Travnik sa odvojkom za Mostar, s ciljem obezbjeđenja novog transportnog pravca i eventualno novog izvora snabdijevanja prirodnim gasom.
Odabrana trasa, odnosno tehnički i ekonomski prihvatljiva trasa gasovoda je rezultat Studije predizvodljivosti koja je urađena iz sredstava WBIF 2013. godine.
Posmatrajući varijantnu trasu Jadransko-Jonskog gasovoda (IAP) kroz teritoriju BiH – trasa A-BiH, odvojak Posušje – Mostar bi mogao postati dio IAPa, a glavna trasa Južne interkonekcije, osim konekcije sa Hrvatskom, predstavljala bi i odvojak sa IAPa, te spoj sa postojećim sistemom u mjestu Novi Travnik. Osim navedenog, u regionalnim interkonekcijama, projekat je poziciono dio gasnog prstena Energetske zajednice JIE.

IAP trasa kroz BiH

Projekat IAP predstavlja povezivanja postojeće i planirane transportne gasne infrastrukture Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije sa Trans-Jadranskim gasovodom (TAP). Cilj Projekta je obezbjeđenje novog transportnog pravca snabdjevanja prirodnim gasom iz gasnog polja Shah Deniz II – Azerbejdžan prema evropskom tržištu prirodnog gasa. Varijantna trasa kroz BiH A-BiH, Podimoć (R Hrvatska) – Mostar – Posušje – Zagvozd (R Hrvatska) se podudara sa planom razvoja sektora prirodnog gasa u BiH, odnosno sa dijelom projekta Južna interkonekcija BiH i Hrvatska. Realizacijom projekta, osim povećanja sigurnosti snabdijevanja BIH bi postala tranzitna zemlja, a stvorili bi se uslovi za zatvaranje gasnog prstena EZ JIE. Naredni koraci su izrada studije predizvodljivosti, studije uticaja na okoliš i društvo, geološka istraživanja i idejni projekat, odnosno dokumenti neophodni za obezbjeđenje urbanističke saglasnosti.

Projekat gasifikacije Unsko-sanskog kantona

Projekat gasifikacije Unsko-sanskog kantona je projekat regionalnog karatera i prevashodno predstavlja projekat gasifikacije Unsko-sanskog kantona, transportnim gasovodom Tržačka Raštela – Bosanska Krupa sa odvojcima za Bihać i Veliku Kladušu. Realizacijom projekta stvara se mogućnost daljeg povezivanja sa postojećim gasnim transportnim sistemom F BiH. Tehno-ekonomska studija isplativosti je urađena 2008. godine.

error: Content is protected !!