DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo
The company for the production and transport of gas BH-Gas Ltd. Sarajevo
booked.net

DG NEAR odobrio početak izrade Idejnog projekta Južne interkonekcije BiH – RH

image_pdfimage_print

BH-Gas ovim obavještava javnost da je Generalni direktorat za politiku susjedstva i pregovore o proširenju (DG NEAR, Brisel) dana 17.07.2019. godine odobrio početak implementacije izrade Idejnog projekta za Južnu interkonekciju BiH – RH (Zagvozd – Posusje – Novi Travnik sa odvojkom za Mostar).


Konkretnije, odobrenje se odnosi na izradu Idejnog projekta i tenderske dokumentacije po pravilima EBRD-a i isti je dodjeljen konzorciju Mott MacDonald u okviru CONNECTA projekta.

Projekat će biti realizovan na bazi dodjeljenih grant sredstava u vrijednosti od cca 1 milion EUR, te će na bazi izrade ove dokumentacije za koju se očekuje da će biti okončana u III kvartalu 2020. godine BH-Gas započeti proceduru pribavljanja urbanističke saglasnosti, čime će se izjednačiti nivo dokumentacije koju je već izradila hrvatska kompanija Plinacro, i koja je za svoju dionicu konekcije prema BiH već 2018. godine izdejstvovala lokacijsku, odnosno urbanističku saglasnost.

BH-Gas je sa radošću primio ovu vijest o odobrenju projekta od strane institucija iz Brisela, i time se nedvojbeno pokazuje posvećenost svih učesnika u ovom procesu da BiH obezbedi drugi ulaz prirodnog gasa u BiH i da time diverzifikuje svoje izvore i pravce snabdjevanja, kako bi svi potrošači u FBiH, a i čitavoj BiH imali potrebne količine prirodnog gasa i zajamčenu sigurnost snabdjevanja za sadašnje i buduće kupce ovog energenta. Za vrijeme izrade Idejnog projekta, BH-Gas će uz saglasnost vlasnika, Vlade Federacije BiH aktivno sarađivati sa EBRD-om na obezbjeđenju kreditnih sredstava, kako bi gasovod bio izgrađen 2023./2024. godina.

Na kraju, želimo da ukažemo da se BH-Gas nikad neće složiti sa svima onima koji iz nerazumijevanja osporavaju potrebu BiH da ima drugi ulaz prirodnog gasa, jer predmetno odobrenje od DG NEAR-a opet potvrđuje namjere institucija i tijela EU o zadovoljenju potreba BiH u energetskom sektoru, te da će na ovaj način i dalje pomagati i usmjeravati BiH na njenom evropskom putu.

Prilog: Naslovna stranica Obima posla Idejnog projekta

error: Content is protected !!