DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo
The company for the production and transport of gas BH-Gas Ltd. Sarajevo
booked.net

Usporedba evropskih cijena gasa za domaćinstva sa cijenama u Federaciji BiH/RS

image_pdfimage_print

Evropski statistički ured (EUROSTAT) je u okviru redovnog izvještavanja na svojoj službenoj stranici objavio pregled cijena gasa za domaćinstva po evropskih zemljama, zaključno sa I polugodištem 2018. godine.

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_pc_202&lang=en

Na navedeni pregled, a u cilju informisanja javnosti i potrošača prirodnog gasa o trenutnim cijenama gasa u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, BH-Gas je dodao trenutnu važeću cijenu gasa u Federaciji BiH, te dati pregled pruža trenutni presjek cijena i usporedbu istih iz kojih je sve jasno vidljivo.

Cijene gasa u Federaciji BiH i RS

Visoko: Cijena gasa za domaćinstva 0,659 feninga ili 659 KM/1000 Sm3 (sa PDV)

Sarajevo: Cijena gasa za domaćinstva 0,67 feninga ili 670 KM/1000 Sm3 (sa PDV)

Istočno Sarajevo: Cijena gasa za domaćinstva 0,76 feninga ili 760 KM/1000 Sm3 (sa PDV)

Zvornik: Cijena gasa za domaćinstva 0,78 feninga ili 780 KM/1000 Sm3 (sa PDV)

Vrlo jednostavnim pregledom može se uočiti da je cijena gasa u Republici Srpskoj  u prosjeku skuplja u odnosu na Federaciju BiH za cca 15%. Sve prezentirane cijene su sa zvaničnih stranica Regulatorne komsije za energetiku RS iz Trebinja i nabrojanih gasnih subjekata.

Iz datog pregleda se vidi da je „srpski“ gas puno skuplji od gasa po kojem BH-Gas prodaje gas svojim potrošačima.

Pored ovog pregleda dostavljamo zadnje objavljene podatke EUROSTATA sa cijenama gasa u Evropi sa 30.06.2018. godine.

Prilog:

  1. Pregled cijena sa uključenim cijenama gasa u Federaciji BIH
  2. Cijena gasa sa stranice EUROSTAT-a
  3. Dopis Gas Resa od 30.11.2018. godine
  4. Odgovor BH-Gasa na dopis Gas Resa od 07.12.2018. godine

 

error: Content is protected !!