DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo
The company for the production and transport of gas BH-Gas Ltd. Sarajevo
booked.net

Uspješno okončani pregovori za transport gasa preko Mađarske za 2018.

Na sastanku koji je održan 07.12.2017.godine u Budimpešti u sjedištu FGSZ-a,Uprave BH-Gasa i mađarskog transportera FGSZ-a potpisale su aneks ugovora o transportu prirodnog gasa preko Mađarske za 2018.godinu. Današnji potpis aneksa rezultat je napora koji je BH-Gas uložio u proteklih 6 mjeseci u kontekstu da uslovi i odredbe transporta ostanu na istom cjenovnom nivou kao u ovoj godini.

Ovo znači da sa aspekta dnevnih potreba BH-Gasu se daje na raspolaganje transportni kapacitet od 1,5 miliona Sm3,što je dovoljno za dnevne potrebe potrošača u FBIH,a u kalkulaciji cijene koštanja ovaj kalkulativni element će biti nepromjenjen u 2018.godini,i ovo su dvije najbitnije odrednice ovog aneksa.

Uzimajući u obzir da je u proteklim danima produžen ugovor sa ruskim isporučiocem,Gazprom Exportom za 2018.godinu i potpisanim aneksom sa mađarskim transporterom obezbjeđene su potrebne količine i transport gasa,te ostaje još nerješeno pitanje ugovora o transportu prirodnog gasa preko Republike Srbije.

BH-Gas je u proteklih godinu dana uložio ogromne napore u obezbjeđenju količina i transporta prirodnog gasa i isti su rezultirali pozitivnim ishodom sa Gazpromom i FGSZ-om,dok je dogovor sa Srbijagasom uslovljen nekim drugim nekomercijalnim elementima,kao npr.uvođenje operatora u Republici Srpskoj koji može ograničavati količine gasa za potrebe Federacije BiH

BH-Gas je upravo u svojim komentarima predloženog zakona o gasu na državnom nivou naglasio da prejudiciranje zakonskih rješenja ili neadekvatna zakonska rješenja mogu dovesti potrošače u FBIH u nezavidan položaj sa aspekta dnevnih količina i cijena transporta.

BH-Gas još uvijek nema naznaka o konačnom ishodu uzajamno dostavljenih prijedloga između BH-Gasa i Srbijagasa,ali se nadamo da će uz podršku nadležnih institucija iz F/BiH i ovo pitanje biti rješeno za dobrobit svih potrošača ovog energenta,ali i u cilju osiguranja zaštite okoliša.

error: Content is protected !!