DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo
The company for the production and transport of gas BH-Gas Ltd. Sarajevo
booked.net

Nove ili postojeće „sankcije“ Energetske zajednice?

U jučerašnjim medijima je objavljena vijest, kao i pojedine izjave u vezi nametanja novih sankcija BiH od strane Energetske zajednice, citiramo: ”BiH prijete nove sankcije na ministarskoj konferenciji koja bi se trebala održati u decembru u Prištini.” Sankcije se nadalje u izjavama stavljaju u kontekst neusvajanja dogovorenog(?) Zakona od strane entiteta.

 

Slijedom gore navedenog, BH-Gas želi da upozna javnost da je na dnevnom redu 15. sjednice Ministarskog vijeća Energetske zajednice koja će se održati 14. decembra 2017. godine u Prištini zaista navedena tačka, ali u kontekstu, citiramo:

“Decision 2017/../MC-EnC on extending the measures imposed on Bosnia and Herzegovina under Art. 92(1) of the Treaty in Case ECS-8/11 S (ECS)“.[1]

U prijevodu navedeno znači da je riječ o produženju uvedenih mjera, ili preciznije suspendiranju određenih prava prema čl. 92(1) Ugovora o uspostavi EZ, a koje se ogledaju u nefinansiranju troškova puta predstavnika BiH, te ukidanja mogućnosti glasanja na sastancima. O utemeljenosti referisanja da BiH nema pristup fondovima predpristupne pomoći slijedom datih sankcija, najbolje govori podatak koliko smo dosad povukli navedenih sredstava za potrebe projekata iz energetskog sektora: 0 KM/EUR.

 

Da li je dobro da BiH i dalje ima mjere?

Jednostavan odgovor, nije.

Međutim, ono što se sada radi sa pominjanjem sankcija, a na bazi ponavljamo uvedenih mjera je ono na što BH-Gas uporno ukazuje. 

Predloženi Zakon o regulatoru električne energije i gasa, prenosa i tržišta električne energije u poglavlju gasa apsolutno nije provedba Trećeg Energetskog paketa, već pokušaj nefunkcionalnog kompromisa u datim uslovima u BiH. Cjelokupnu javnost smo upoznali da posjedujemo dokument potpisan od strane Energetska zajednica u kojem potvrđuju da predloženi Zakon u dijelu gasa nije tražena provedba Trećeg energetskog paketa. 

 

Zašto sada ovaj pritisak sa navodnim sankcijama, a do danas mjerama?

Naime, 31.10.2017. godine će biti potpisan dokument o gasifikaciji Rafinerije Brod i uvođenju prirodnog gasa u BiH iz Hrvatske produktovodom(?), a sve na bazi dogovora u kojem ni u kom obliku nisu zastupljeni organi države BiH, obzirom da je riječ o granici dviju susjednih država.  

Istovremeno, gradi se transportni gasovod prema Bijeljini i to preko odvojka sa gasovoda Zvornik -Sarajevo.

 

Predloženi Zakon u svojoj supstanci predviđa da budući entitetski regulator izdaje saglasnosti na ovakve projekte. Dakle, ne država BiH i državni regulator BiH, već entitetski (RS) regulator. 

U BiH već postoje 3 transportera gasa i sada dobivamo još 2 na mrežu ukupne dužine 250 km. Ova dva nova transportera imaju svoje vlasnike u Srbiji/Hrvatskoj. 

Naši susjedi imaju hiljade/tisuće kilometara gasovoda/plinovoda i po 1 transportnu kompaniju,   Srbijagas/Plinacro. BiH sa čak 5 transportera gasa spada u sam vrh evropskih zemalja, a po km mreže nismo ni blizu susjedima, a kamoli ostalim zemljama EU. BiH će sada, a na bazi predloženog Zakona, imati nekoliko entitetskih transportera, bez državnog regulatora, dok ponavljamo susjedne zemlje upravo članice Energetske zajednice imaju po 1 DRŽAVNU transportnu kompaniju na hiljade km transportne gasne mreže.   

 

Ono što pokušavamo upoznati javnost jeste da ovakav sistem transportera i ovakakav Zakon ne postoji nigdje u Evropi, ali zbog Rafinerije Brod (RS) i gasifikacije Bijeljine (RS) treba hitno sve ozakoniti, kako bi se Federacija BiH zatvorila sa svih strana u gasnom sektoru.

 

I na kraju, Ugovorom o uspostavi Energetske zajednice ista nije nigdje ovlaštena od zemalja članica da uvodi sankcije, već upravo suprotno da pomaže budućim i sadašnjim članicama da usklade svoje zakone sa pravnom stečevinom EU. Predloženi Zakon nije, niti će biti implementacija Trećeg energetskog paketa, već ozakonjenje onoga što se trenutno odvija na terenu.

 

Ovdje nismo govorili o ratnom dugu za gas, o ograničenjima u transportu gasa prema Sarajevu, o abnormalnim tarifama za transport gasa, o starom gasovodu kojeg niko u RS ne održava, a gradi se odvojak sa njega itd., jer je dato zasebna tema sa sličnom pozadinom.   

 

error: Content is protected !!