DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo
The company for the production and transport of gas BH-Gas Ltd. Sarajevo
booked.net

BH-Gasu odobreno 141 hiljada EUR za izradu dokumentacije za realizaciju projekta gasovoda Južna interkonekcija BiH-Hrvatska

Mapa Trasa Gasovoda Južna Interkonekcija BiH – Hrvatska

 

BH-Gas obavještava javnost da je u okviru ConnecTA predpristupnog fonda Evropska Komisija odobrila grant sredstva u iznosu od 141,000 EUR za potrebe izrade sveobuhvatne analize troškova i koristi (CBA) projekta gasovoda Južna interkonekcija BiH-Hrvatska na pravcu Zagvozd – Posušje – Novi Travnik sa glavnim odvojkom za Mostar. Zahtjev za odobrenje sredstava iz ovog fonda podnijet je od strane BH-Gasa uz punu saradnju i podršku hrvatskog partnera Plinacro. Također, u procesu odobrenja sredstava aplikacija je podržana od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Direkcije za evropske integracije BiH, Sekretarijata Energetske zajednice zemalja jugoistočne Evrope i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

 

Značaj projekta se ogleda u obezbjeđenju sigurnosti snabdijevanja postojećih i budućih potrošaća, diversifikaciji izvora snabdijevanja i razvoja tržišta prirodnog gasa u Federaciji BiH. Projekat se nalazi na listi projekata od uzajamnog interesa Energetske zajednice 2016 (PMI), a u saradnji sa Plinacrom BH-Gas je kandidovao projekat za listu projekta od značaja za Evropsku uniju 2017 (PCI). Zajedno sa planiranim gasovodom Sjeverna interkonekcija BiH-Hrvatska na pravcu Slobodnica – Brod – Zenica projekat predstavlja dio Gasnog prstena Energetske zajednice (EC Gas Ring).

 

BH-Gas i Plinacro imaju višegodišnju saradnju na razvoju projekata povezivanja gasnih sistema BiH i Hrvatske u sjevernom, južnom i zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, a posljednji u nizu potpisanih dokumenata je Memorandum o razumijevanju i saradnji iz aprila ove godine kojim je iskazana spremnost za intenziviranjem aktivnosti na realizaciji navedenih projekata.

 

Prethodno smo obavijestili javnost da je Vlada FBiH na sjednici od 15.06.2017. godine prihvatila informaciju o projektu izgradnje gasovoda Južna interkonekcija BiH i Hrvatska te ga proglasila projektom od strateškog značaja za Federaciju BiH. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i BH-Gas zaduženi su da intenziviraju i nastave aktivnosti na realizaciji ovog projekta, a Premijer FBiH će pokrenuti inicijativu prema Vijeću ministara BiH za postizanje međudržavnog sporazuma o gasnoj interkonekciji Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

 

error: Content is protected !!