DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo
The company for the production and transport of gas BH-Gas Ltd. Sarajevo
booked.net

Reagovanje na medijske natpise u vezi „usaglašenog stava“ za izgradnju gasovoda niskog pritiska samo za potrebe Rafinerije nafte u Brodu

„Strane su se, između ostalog, usaglasile i da Rafineriji nafte u Brodu pruže podršku za izgradnju gasovoda niskog pritiska iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, za snabdijevanje ove kompanije gasom“.

(objavljeno na portalima 17.05.2017. godine)

 

BH-Gas obavještava javnost i izražava žaljenje “usaglašenim stavom” o pružanju podrške izgradnji gasovoda niskog pritiska iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, isključivo za potrebe snabdjevanja Rafinerije nafte u Brodu. Moguća realizacija ovog stava bi bila jedinstven primjer u svijetu da se države u međunarodnim gasnim interkonekcijama povezuju gasovodima niskog pritiska.

 

Bosna i Hercegovina, konkretno BH-Gas je kandidovao projekat izgradnje transportnog gasovoda Brod-Zenica, kojim bi se izvršilo povezivanje gasnih mreža dvije susjedne zemlje i time bilo omogućeno snabdjevanje i Rafinerije Brod i potrošača u RS i potrošača u FBiH ovim energentom. EU je ovaj predloženi gasovod uvrstila u svoje planove razvoja gasnih interkonekcija u okviru projekta Južnoevropski gasni prsten (EC Ring).

Isto tako, niti jednom studijom, niti jednim planom razvoja i niti bilo kakvom incijativom od strane EU, Energetske zajednice ili BiH nije planirana izgradnja gasovoda niskog pritiska između Hrvatske i BiH. Ovim “usaglašenim stavom” direktno se utiče da BiH trajno izgubi drugi ulaz prirodnog gasa za BiH i sigurnost snabdjevanja, a postala bi prva zemlja u svijetu koja bi se gasovodom niskog pritiska povezala sa susjednom zemljom. Ujedno, na bazi kojih analiza, saglasnosti i ovlaštenja je delegacija BiH navedeno uopće „usaglasila“ nije nam poznato, kao ni podatak da se ovaj projekat sa hrvatske strane ikad naveo u planovima razvoja, konkretno Desetogodišnjem planu razvoja transportne plinske mreže Republike Hrvatske. 

 

Nadalje, u Moskvi je zatraženo rješavanje ratnog duga za gas, što je BH-Gas već najavio da će biti tema sastanka. Kao što je poznato RS ne plaća ove obaveze, a sada upozoravamo da bi i eventualno snabdjevanje Rafinerije Brod gasom bilo realizovano po istom principu. 

BH-Gas javno naglašava da se sprema scenario od strane RS da se kompletan ratni dug ostavi na otplatu Federaciji BiH, a da se istovremeno onemogući izgradnja Južnoevropskog gasnog prstena, koji bi išao preko teritorije BiH. Ova teza svoju punu potvrdu dobija kada se pogleda predloženi državni zakon o gasu, koji predviđa spuštanje ingerencija države na nivo entiteta. Grad Sarajevo je na kraju gasnog sistema i ovisan je od ulaza gasa u Zvorniku i puna ingerencija entiteta RS nad tim ulazom će sasvim izvjesno rezultirati ucjenama. „Usaglašeni stav“ u Moskvi je onemogućavanje razvoja tržišta gasa na najisplativijem pravcu snabdjevanja gasom, a to je gasovod Brod-Zenica. 

 

BH-Gas će o svemu navedenom detaljno upoznati Vladu Federacije BiH i Vijeće ministara BiH, sa prezentacijom svih implikacija koje realizacija gore navedenog može podrazumijevati za tržište prirodnog gasa u Federaciji BiH i BiH. 

error: Content is protected !!