DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo
The company for the production and transport of gas BH-Gas Ltd. Sarajevo
booked.net

Ko će platiti ratni dug za gas?

BH-Gas ovom prilikom želi da izrazi žaljenje što se pitanje ratnog duga za gas ne riješava na adekvatan način, obzirom na sve obavjesti koje smo prethodnih mjeseci upućivali i nagovještavali mogućnost da će nakon rješenja kliringa Ruska Federacija, konkretno Gazprom tražiti regulisanje ratnog duga za isporučeni prirodni gas.

 

Činjenično, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja bivše Jugoslavije koja će klirinški dug naplatiti u novcu, ali isto tako smo jedina zemlja bivše Jugoslavije koja nije regulisala pitanje duga za isporučeni prirodni gas tokom rata. Svo ovo vrijeme smo upozoravali da je u međusobnim pregovorima po pitanju nabavke gasa za BiH pitanje kliringa uvijek od strane Gazproma vezivano za rješavanje ratnog duga za gas. Istovremeno, svih ovih godina Republika Srpska ne želi da učestvuje u rješavanju ratnog duga za gas, a istovremeno bi crpila sva prava iz priliva ostvarenog po osnovu kliringa. Sve posljedice eventualnog zahtjeva (sasvim realnog) da se pitanje ratnog duga riješi na isti način kao i pitanje kliringa (isplata u novcu) je realna opcija, ali ta opcija kao i do sada može biti samo na štetu potrošača prirodnog gasa u FBIH.

 

Namjera BH-Gas nije da svim upozorenjima i objašnjenjima koje smo davali u prethodnom periodu  stvara nepovoljnu sliku o bilo kom subjektu u ovom procesu, ali nam je dužnost da prikažemo moguću opciju, a koja se prema izjavama zvaničnika iz Ruske Federacije može i desiti.

 

Ono što dalje želimo naglasiti je i to da pored nerješenog ratnog duga za gas, izgradnje CNG postrojenja i transportnog odvojka prema Bijeljini, zakonskog rješenja MVTEO-a koje uopće nije usklađeno sa III Energetskim paketom EZ može dovesti gasno tržište u FBIH/BiH u takvu situaciju da potrošači na kraju transportnog sistema mogu u zimskim mjeseima biti ograničeni u isporukama prirodnog gasa.

 

Ponovo naglašavamo da je Grad Sarajevo najveći potrošač prirodnog gasa u FBiH i da sve gore navedeno može dovesti do nepovoljnog položaja potrošača u Sarajevu u odnosu na ostale potrošače u BiH, a ovdje posebno mislimo na cijene prirodnog gasa, čime bi se dovelo u pitanje i potrošnja prirodnog gasa u Kantonu Sarajevo.

Prirodni gas mora biti jednako dostupan svim potrošačima u BiH na istim principima i po istim pravilima, a ne da se Gradu Sarajevu samo nameću obaveze (npr. 5 USD), a da potrošači u Republici Srpskoj budu oslobođeni istog.

 

Na kraju, BH-Gasu nije poznato da li neko ima namjeru da svim ovim aktivnostima izbaci sa tržišta gasa 2 federalne kompanije, Energoinvest i BH-Gas, ali nam jeste poznato da se radi o poslovima koje se mjere u stotinama miliona KM, za razliku od proklamovanog tržišta krompira i mlijeka.

error: Content is protected !!