DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo
The company for the production and transport of gas BH-Gas Ltd. Sarajevo
booked.net

Gas nije za BiH, već za Brod    

BH-Gas ovim Otvorenim pismom želi da upozna javnost o nastojanjima da obezbjedi još jedan (sjeverni) ulaz prirodnog gasa u BiH, te ujedno kao osvrt na dogovor koji je postignut između hrvatskih i ruskih zvaničnika o snabdjevanju prirodnim gasom (samo) rafinerije u Bosanskom Brodu. 

 

Sjeverni ulaz prirodnog gasa podrazumjeva spoj gasovodnih, odnosno plinskih transportnih sistema BiH i Hrvatske, putem izgradnje transportnog gasnog sistema iz pravca Zenice – Doboja – Bosanskog Broda, do granice sa Republikom Hrvatskom. Više od 10 godina BH-Gas promoviše ovaj projekat kao najisplativiji gasni projekat u BiH, a za koji postoji analiza tržišta i projektna dokumentacija još od prije rata. 

 

Kao potvrda navedenom, BH-Gas je u saradnji sa hrvatskim operatorom transportnog sistema, kompanijom Plinacro, obezbjedio saglasnost Vlade Republike Hrvatske još 2010. godine o obezbjeđenju priključenja Bosne i Hercegovine na plinski sustav Hrvatske.

U prijevodu, tom saglasnošću dato je državi BiH da se priključi na transportni plinski sustav Hrvatske, a ne jednom privrednom subjektu jer, ponavljamo radi se o transportnim gasovodima i međunarodnim interkonekcijskim tačkama. Ujedno, projekat je nominovan na listu projekata od interesa za Energetsku zajednicu Jugoistočne Evrope, te preliminarno za finansiranje od strane međunarodnih finansijskih institucija i investicijskih fondova. Sva ova nastojanja su usporavana i onemogućena djelovanjem vlasti iz Republike Srpske, te je tim djelovanjem izgubljeno i 1 milion EUR odobrenih grant sredstava za izradu dijela projektne dokumentacije. Ovaj gasovod je gasna interkonekcijska tačka dvije zemlje, i realizacija istog bi trebala biti tretirana na takav način od strane obje zemlje učesnice, a ne od strane entitetskih vlasti ili još manje vlasnika pojedinačnih industrijskih pogona. 

 

BH-Gas je obradovan postignutim dogovorom, ali ostaje nejasno kako će na to gledati država BiH, Energetska zajednica i EU, te u krajnjoj liniji kakav je kontekst zvaničnih odnosa dviju susjedne zemlje. Ovo posebno iz razloga što je gasovod Slavonski Brod – Doboj – Zenica samo DIO GASNOG PRSTENA, koji svoju odredišnu tačku treba imati na jugu BiH, spojna tačka Zagvozd. Planovi da se samo Rafineriji Brod obezbjedi plin je u direktnoj suprotnosti sa stavovima EU i Energetske zajednice da se državi BiH obezbjedi sigurnost snabdjevanja prirodnim gasom i diverzifikacija izvora i pravaca snabdjevanja. BH-Gas je u svojim razvojnim planovima uvijek potencirao ovaj pravac upravo zbog razvoja tržišta i potreba Rafinerije Brod za prirodnim gasom, međutim dogovor o snabdjevanju prirodnim gasom samo rafinerije, odnosno izgradnja gasovoda samo do “vrata”rafinerije urušava i zadnju nadu da će BiH dobiti novi transportni gasovod potreban i entitetu RS i entitetu FBiH. 

 

Na kraju, BH-Gas moli sve nadležne institucije u FBiH i BiH da se ovo pitanje rješava cjelovito na nivou države, a ne putem interesa pojedinačnih subjekata, a sve zbog potreba oba entiteta za prirodnim gasom, posebno imajući u vidu da je postojeći transportni gasovod Zvornik – Zenica izgrađen 80-ih godina skoro i da nije održavan u RS-u u posljednjih 20 godina.

BH-Gas razumije intencije Republike Srpske da pored neplaćanja ratnog duga, ostavljenih dugova Birača Zvornik i novih nameta na postojećem sistemu, želi iskoristiti i „lokalni produktovod” (osmišljena kvalifikacija međudržavnog gasovoda za potrebe Rafinerije), kako bi spriječili da BiH obezbjedi sebi sigurnost u snabdjevanju gasom, ali se nadamo da iste neće moći biti implementirane na način kako su osmišljene.  

 

Download PDF

error: Content is protected !!